Brexit | Medier

Konsekvenser for medieområdet (tv og streamingtjenester) ved enighed om en aftaletekst om Brexit.

Kontakt i Kulturministeriet:
Pernille Rahbek
e-mail: kum@remove-this.kum.dk
tlf. 33 92 33 70

Selv om der er opnået enighed en aftaletekst om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien, berører aftaleteksten ikke medier (tv og streamingtjenester). Det betyder bl.a., at EU-reglerne på området for audiovisuelle medietjenester - herunder direktivet om audiovisuelle medietjenester (AVMS-direktivet) - ikke længere vil gælde for Storbritannien efter overgangsperiodens udløb den 31. december 2020.

Relevante spørgsmål og svar for medieområdet:

Q: Vil Storbritanniens udtræden efter overgangsperiodens udløb have betydning for danske borgeres modtagelse af tjenester såsom Discovery Networks' og NENT’s tv-kanaler i Danmark (bl.a. Kanal 5, Eurosport- og Discovery-kanalerne og TV 3-kanalerne)?

A: Nej. Så vidt Kulturministeriet er orienteret, vil sådanne tjenester fortsat blive sendt til danske borgere. Dette vil dog fremover ikke ske med udgangspunkt i sendetilladelser fra Storbritannien, men fra andre EU-lande. Tjenesterne vil dermed fortsat være underlagt EU-reguleringen på området. 

Q: Vil Storbritanniens udtræden af EU efter overgangsperiodens udløb have konsekvenser for danske udbydere af tv og streaming-tjenester, som retter deres tjenester mod Storbritannien?

A: Nej. Kulturministeriet har ikke kendskab til danske udbydere af tv og streaming-tjenester, der retter deres virksomhed mod Storbritannien.

Relevante links med yderligere information

Yderligere oplysninger kan findes på EU-kommissionens hjemmeside ”Vi forbereder afslutningen af overgangsperioden”, hvor man kan se Kommissionens notits om de juridiske konsekvenser, som udbydere af tv og streaming-tjenester skal tage hensyn til, når Storbritannien vil være et tredjeland for så vidt angår gennemførelsen og anvendelsen af EU-retten i EU-landene:

Gå til EU-kommissionens hjemmeside her

Opdateret 28. december 2020