Mediestøtte til trykte og digitale medier

Produktions- og innovationsstøtte til trykte og digitale medier samt distributionsstøtte til ideelle blade.

Mediestøtte til trykte og digitale medier er reguleret i mediestøtteloven, som trådte i kraft 1. januar 2014. Loven vedrører produktions- og innovationsstøtte til trykte og digitale medier og erstatter den tidligere distributionsstøtte til dagblade og dagbladslignende publikationer. 

Formålet med loven er at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark.

Derudover ydes der støtte fra Bladpuljen til distribution af visse periodiske blade og tidsskrifter, primært foreningsblade. Bladpuljen blev oprettet i 2004 med det formål at fremme demokratisk debat samt kulturel og samfundsmæssig oplysning.

Det er Medienævnet, som behandler ansøgninger om tilskud og fører tilsyn med tilskudsmodtagerne.

I forbindelse med Medieaftalen for 2019-2023 blev det aftalt, at mediestøtteordningen skal omlægges for at gøre den mere tidssvarende. Det blev på baggrund heraf vedtaget, at internetbaserede nyhedsmedier pr. 1. juli 2019 skal omfattes af nulmomsordningen, der tidligere kun gjaldt for trykte aviser.

Læs mere om internetbaserede nyhedsmedier og nulmomsordningen på Finansministeriets hjemmeside

Mediestøtte

Læs om de forskellige typer støtte til digitale og trykte medier herunder.

Produktionsstøtten ydes til nyhedsmediers produktion af redaktionelt indhold. Ordningen består af en hoved- og supplementsordning.

Læs mere om produktionsstøtten på Slots- & Kulturstyrelsens hjemmeside 

Innovationsstøtten ydes til projekter eller forundersøgelser vedrørende etablering af nye eller udvikling af eksisterende medier.

Læs mere om innovationsstøtten på Slots- & Kulturstyrelsens hjemmeside

Saneringsstøtten ydes i særlige tilfælde til nyhedsmedier, der er i akutte økonomiske vanskeligheder. Bevillingen fra Medienævnet skal godkendes af EU-Kommissionen.

Læs mere om saneringsstøtten på Slots- & Kulturstyrelsens hjemmeside

Bladpuljen ydes til distribution af blade, hvis indhold er af almennyttig eller humanitær karakter eller beskæftiger sig med kultur, undervisning, idræt, miljø og religion.

Læs mere om Bladpuljen på Slots- & Kulturstyrelsens hjemmeside 

Opdateret 02. marts 2022