Privatarkivudvalget

Privatarkivudvalget har til opgave at fremme samarbejde og koordination mellem Rigsarkivet og andre kulturelle og videnskabelige institutioner, der indsamler og tilgængeliggør private arkivalier.

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Anne-Sofie Jensen (Formand) Rigsarkivar 01.01.2020 31.12.2023 0 kr.
Ulrich Flaskager Hansen Arkivchef 01.01.2016 31.12.2023 0 kr.
Jørgen Thomsen Stadsarkivar 01.01.2016 31.12.2023 0 kr.
Jesper Thomassen Arkivleder 01.01.2016 31.12.2023 0 kr.
Stine Marie Haarløv Museumskonsulent, Slots- og Kulturstyrelsen 01.01.2020 31.12.2023 0 kr.
Birgit N. Henriksen Afdelingsleder, Det Kgl. Bibliotek 01.01.2020 31.12.2023 0 kr.
Ulla Kjær Museumsinspektør 01.01.2016 31.12.2023 0 kr.
Peter Damgaard Bestyrelsesmedlem i ODA 01.01.2020 31.12.2023 0 kr.
Kirsten Kristmar Vicedirektør og chef for Indsamling og Bevaring (Statens Arkiver) 01.01.2020 31.12.2023 0 kr.
Birgitte Herreborg Thomsen Arkivleder 01.01.2016 31.12.2023 0 kr.
Mette Hall-Andersen Områdeleder for Indsamlingsdata 01.01.2020 31.12.2023 0 kr.
Opdateret 15. marts 2023