Bidrag til diskussion om museumsloven

Diskussionsoplæg vedrørende revision af museumsloven. Til brug for Museumskonferencen på Nationalmuseet 6. februar 1995

Udgiver:
Kulturministeriet

Publiceret:
1995

Type:
Diskussionsoplæg

Museumsloven står over for en revision. Den blev sidst revideret i 1989, men dens væsentligste præg er stadig den første samlede lov fra 1976. Siden har museernes samlede aktivitet ændret sig kraftigt.

I de mellemliggende årtier har en mangfoldighed udviklet sig, samarbejdsformerne har ændret sig, og formidlingen er forøget kraftigt både kvalitativt og kvantitativt. Igennem sine egne bestemmelser har loven gjort sig selv utidssvarende, først og fremmest via sin rolle som grobund for en frodighed og øget professionalisme.

Bidrag til diskussion om museumsloven (pdf)

Opdateret 13. april 2021