Cirkus og Artister i Danmark

Kulturministeriets Artistudvalg, som blev nedsat i 1996, afleverede sin betænkning "Cirkus og Artister i Danmark" (Kulturministeriets betænkning nr. 1363) til regeringen onsdag den 9. december 1998.

Udgiver:
Kulturministeriet

Publiceret:
1998

Type:
Betækning

Udvalget har haft til opgave at fremlægge en beskrivelse af artistområdet i Danmark, herunder af vilkårene for artisternes og cirkus’ virke. Udvalget konkluderer bl.a., at det i dag er vanskeligere for en artist at komme ind i cirkusfaget end tidligere.

Til imødegåelse heraf foreslår udvalget oprettelse af en artistuddannelse, en ophavsretlig ligestilling mellem artister og andre skabende og udøvende kunstnere samt en afskaffelse af, hvad udvalget opfatter som konkurrenceforvridende elementer, specielt manglende økonomiske støttemuligheder til artist- og cirkusforestillinger for børn og unge.

Cirkus og Artister i Danmark (pdf)

Opdateret 13. april 2021