DVB (digital video broadcast) - Fremtidens tv

Rapporten omhandler forskellige problemstillinger i relation til indførelse af digital tv i Danmark.

Udgiver:
Kulturministeriet

Publiceret:
1998

Type:
Rapport

En enig arbejdsgruppe anbefaler, at der træffes politisk beslutning om snarest at introducere jordbaseret digital tv i Danmark på det ledige landsdækkende sæt af UHF-frekvenser. I første omgang anbefales iværksat et feltforsøg fra et mindre antal sendere, hvor DR og TV 2 deles om kapaciteten.

DVB (digital video broadcast) - Fremtidens tv (pdf)

Opdateret 13. april 2021