Evaluering af breddeidrætsinitiativet - rapporten

Evaluering af det treårige breddeidrætsinitiativ "Idræt For Alle" (IFA) og langtidseffekterne af BRIK.

Udgiver:
Kulturministeriet og Nordea-fonden

Publiceret:
2017

Type:
Evaluering

Delrapport 1 indeholder en sammenfatning af evalueringen af det treårige breddeidrætsinitiativ Idræt for Alle - IFA og en undersøgelse af langtidseffekterne for breddeidrætsinitiativet - BRIK, der blev gennemført fra 2010 – 2011.

Evalueringen består også af en delrapport 2, der indeholder evalueringens centrale datamateriale, nemlig resultatet af 14 individuelle projektevalueringer formidlet som casestudier.

Evaluering af breddeidrætsinitiativet - delrapport 1 (pdf)

Evaluering af breddeidrætsinitiativet - delrapport 2 (pdf)

Opdateret 03. februar 2021