Fremtidens danske indholdsproduktion

Rapporten indeholder anbefalinger fra ekspertudvalg nedsat af Mette Bock om fremtidig finansiering af dansk indholdsproduktion. Beslutningen om udvalgets nedsættelse kom i forbindelse med medieaftalen 2015-2018.

Udgiver:
Kulturministeriet

Publiceret:
2017

Type:
Rapport

I marts 2017 nedsatte kulturminister Mette Bock et ekspertudvalg under ledelse af formand, professor, dr. jur. Thomas Riis, der skulle undersøge den fremtidige finansiering af dansk indholdsproduktion og overveje løsningsmodeller, som kan sikre finansieringen af dansk digital indholdsproduktion.

Partierne bag medieaftalen for 2015-2018 havde besluttet at nedsætte udvalget. Den 7. december 2017 præsenterede udvalget resultaterne af deres arbejde med særligt fokus på digitale lyd- og billedprogrammer, dvs. tv-indhold og film - i rapporten benævnt audiovisuelt indhold.

Rapport om fremtidens danske indholdsproduktion (pdf)

 

Opdateret 08. april 2021