God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version

Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner.

Udgiver:
Kulturministeriet

Publiceret:
2011

Type:
Redegørelse

Formålet med arbejdet er at styrke den gode ledelse, så kunsten og kulturen får de bedst mulige administrative rammer at udfolde sig under i forbindelse med ”Lov om administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet”.

Denne publikation er en forkortet og bearbejdet version af udvalgets anbefalinger. Anbefalingerne er ikke en udtømmende opskrift, men et solidt
afsæt for at udøve god ledelse.

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version (pdf)

Opdateret 23. marts 2021