Handlingsplan for handicappedes adgang til kulturen

Da Kulturministeriet blev oprettet, var hensigten at give alle adgang til gode kulturoplevelser. Teater, musik, billedkunst osv. skulle gøres mere tilgængeligt. Uanset bopæl og social baggrund skulle danskerne have mulighed for at nyde kunst og kultur.

Udgiver:
Kulturministeriet

Publiceret:
1999

Type:
Handlingsplan

Den flotte målsætning er heldigvis næsten indfriet. De geografiske og sociale forhindringer er blevet mindre, så de fleste kan opsøge og bruge mangfoldigheden af kulturtilbud. Vi benytter landets koncertsale, museer, biblioteker, fjernsyn, radio og nye elektroniske medier som aldrig før.

Men én gruppe medborgere kan - alle gode hensigter til trods - stadig møde uoverstigelige barrierer, når de får lyst til nærkontakt med kulturen. Mennesker med handicap bliver nemlig ikke husket i alle sammenhænge, når kulturen skal ud til danskerne.

Handlingsplan for handicappedes adgang til kulturen (pdf)

Opdateret 13. april 2021