Rapport om Folkeuniversitetets struktur

Rapport udarbejdet om Folkeuniversiteternes struktur. Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Kulturministeriet til at undersøge Folkeuniversiteternes virke på baggrund af kritik fra Rigsrevisionen.

Udgiver:
Kulturministeriet

Publiceret:
2017

Type:
Rapport

På baggrund af kritik fra Rigsrevisionen i 2015 nedsattes en arbejdsgruppe til at undersøge Folkeuniversiteternes virke og komme med anbefalinger til forbedringsområder. Rapporten her indeholder arbejdsgruppens analyse og anbefalinger til Kulturministeriet. 

Anbefalinger for god ledelse af større kulturprojekter (pdf)

Opdateret 21. juni 2022