Rapport om inter-national idrætspolitik

Rapporten præsenterer beslutningen om at nedsætte en arbejdsgruppe om international idrætspolitik. Arbejdsgruppen skal kortlægge danske indsatser, der arbejder med dansk idræts integritet internationalt.

Udgiver:
Arbejdsgruppen om international idrætspolitik

Publiceret:
2018

Type:
Rapport

Et af de største aktuelle idrætspolitiske temaer er idrættens integritet, herunder hvordan idrættens integritet kan understøttes, fremmes og beskyttes. Idrættens integritet bliver løbende taget op såvel i medierne som i Folketinget, mellemstatslige organisationer samt nationale og internationale civilsamfundsorganisationer.

På den baggrund har kulturministeren besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe om international idrætspolitik.

Rapport om international idrætspolitik (pdf)

Opdateret 03. februar 2021