Scenekunstdialog - Visionspapir for udviklingen af scenekunsten i Danmark

Scenekunstdialogen og arbejdet med visionspapiret bygger på Teaterudvalgets rapport ”Scenekunst i Danmark – Veje til udvikling”, og efterfølgende en konference og fem dialogmøder.

Udgiver:
Kulturministeriet

Publiceret:
2015

Type:
Visionspapir

Visionspapiret er udarbejdet i fællesskab af en kreds af personer, som tilsammen repræsenterer hele det danske scenekunstlandskab – benævnt som ”dialogkredsen” - og kulturministeren. Visionspapiret er således et fælles papir. Visioner, mål og tiltag retter sig både mod scenekunstmiljøet og mod Kulturministeriet.

Scenekunstdialog - Visionspapir for udviklingen af scenekunsten i Danmark (pdf)

Opdateret 03. februar 2021