Pressemeddelelser

Pressemeddelelser fra Kulturministeriet kan læses her på hjemmesiden. Du kan abonnere på pressemeddelelser og dermed få dem tilsendt pr. mail.
Abonnér på nyhedsbreve

 •   | Pressemeddelelse
  ISTEDLØVEN VENDER HJEM

  Istedløven flytter hjem til sin plads på Flensborg gamle Kirkegård, hvor den igen kan komme til at våge over de faldne fra slaget ved Isted – og samtidigt tjene som symbol på det forbilledlige samarbejde mellem Danmark og Tyskland, der er etableret i efterkrigsårene.

 •   | Pressemeddelelse
  KULTURMINISTEREN VIL SIKRE MODTAGELSE AF DANSK TV SYDSLESVIG

  Kulturministeren har i dag præsenteret de mediepolitiske ordførere fra partierne bag medieaftalen for en række nye initiativer, der skal sikre, at det danske mindretal i Sydslesvig får de bedste muligheder for fortsat at kunne se dansk tv efter slukningen af de analoge signaler den 31. oktober 2009.

 •   | Pressemeddelelse
  FORHANDLINGER VEDRØRENDE UDVIKLING AF RADIOMARKEDET

  Kulturministeren har i dag præsenteret de mediepolitiske ordførere for partierne bag medieaftalen for regeringens oplæg til udvikling af radiomarkedet.

 •   | Pressemeddelelse
  400.000 KR. TIL DATABASE OVER MODSTANDSFOLK

  Kulturminister Carina Christensen har bevilget yderligere 400.000 kr. til Frihedsmuseets database over danske modstandsfolk under besættelsen 1940-45.

 •   | Pressemeddelelse
  12 MIO. KR. TIL BREDDEIDRÆTTEN

  Som opfølgning på Breddeidrætsudvalgets rapport har kulturminister Carina Christensen indgået aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om at søsætte et nyt samarbejde med kommunerne under overskriften breddeidrætskommuner.

 •   | Pressemeddelelse
  NYE INITIATIVER VEDRØRENDE BØRNEATTESTER

  En ny undersøgelse fra idrættens hovedorganisationer, Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF), viser en klar fremgang i antallet af idrætsforeninger, der indhenter de lovpligtige børneattester. Men der er stadig foreninger, der ikke indhenter børneattesterne, selvom de er forpligtede til det.

 •   | Pressemeddelelse
  RIGSREVISIONENS UNDERSØGELSE AF TV 2/DANMARK A/S' ØKONOMI FORELIGGER NU

  Kulturministeren har i dag modtaget Statsrevisorernes udtalelse om Rigsrevisionens undersøgelse af TV 2’s økonomi, som i dag er blevet offentliggjort af Statsrevisorerne.

 •   | Pressemeddelelse
  KULTURMINISTEREN INDKALDER TIL MØDE OM EU-REGLERNE FOR TV-VISNING AF BEGIVENHEDER AF NATIONAL INTERESSE

  Kulturminister Carina Christensen har besluttet at indkalde DR og TV 2 til et møde om EU-reglerne for visning af begivenheder af national interesse. På baggrund heraf vil ministeren lægge op til en drøftelse af reglerne i medieordførerkredsen. Til mødet vil også DBU samt Sport One blive inviteret, da formålet med mødet også er at drøfte visning af store sportsbegivenheder.

 •   | Pressemeddelelse
  Aftale om fusion af konservatorier, skuespillerskole, arkitekt- og designskole

  Som led i Flerårsaftalen for Kulturministeriets videregående uddannelser for 2007-2010 har et udvalg undersøgt mulighederne for fusioner og andre faglige og administrative fællesskaber for Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner

 •   | Pressemeddelelse
  AFTALE OM FUSION AF KONSERVATORIER, SKUESPILLERSKOLE, ARKITEKT- OG DESIGNSKOLE

  Som led i Flerårsaftalen for Kulturministeriets videregående uddannelser for 2007-2010 har et udvalg undersøgt mulighederne for at komme med forslag til mulige fusioner og andre faglige og administrative fællesskaber for Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner.

RSS feed