Organisationer og rammeaftaler

Kulturministeriet giver midler til nedenstående organisationer i henhold til udlodningsloven.

Rammeaftaler som styringsredskab

Kulturministeriet har rammeaftaler med disse organisationer. Rammeaftalerne er et styringsredskab, der anvendes til at sikre, at de offentlige midler, som institutionerne modtager, anvendes som tiltænkt. Rammeaftalerne formuleres normalt for en fireårig periode, hvor der opstilles mål for organisationen, som de midler, organisationen modtager, skal anvendes til at realisere.

Organisationer

Organisationerne, der modtager midler fra Kulturministeriet, samt deres overordnede formål:  

DIF har til opgave at virke for fremme af dansk idræt samt for idrættens udbredelse i det danske samfund.

Rammeaftaler

Rammeaftale 2021-2024 (pdf)

Bilag 2: DIF rammeaftale 2021-2024 (pdf)

Om DIF

DIF er paraplyorganisation for 62 specialforbund. Specialforbundene varetager opgaverne for idrætsforeningerne, som varetager de aktives interesser. DIF har over 8.000 idrætsforeninger under sig og mere end 1,9 mio. aktive medlemmer.

DIF er både en bredde- og eliteidrætsorganisation. Alle 62 specialforbund i DIF afholder DM i flere discipliner. De bedste udøvere deltager også i EM og VM. DIF er som olympisk komite i Danmark ansvarlig for den danske OL-deltagelse. 

Læs mere om DIF her

DGI arbejder for at styrke motion og breddeidræt i Danmark. Sammen med de lokale idrætsforeninger udvikler DGI koncepter og aktiviteter for at styrke glæden ved idræt og foreningsfællesskabet.

DGI er en nonprofitorganisation, der i mere end 150 år har arbejdet tæt sammen med foreningerne om at gøre danskerne mere aktive. I dag tæller DGI flere end 6.400 foreninger og 100.000 frivillige ildsjæle.

Om DGI

Læs mere om DGI her

Rammeaftale

Rammeaftale 2020-2023 (pdf)

Bilag til rammeaftale

 

Dansk Firmaidræt arbejder for at sætte Danmark i bevægelse i firmaidrætsforeninger og på arbejdspladser.

Rammeaftaler

Rammeaftale 2019-2022 (pdf)

Om DFIF

Dansk Firmaidræt er en nonprofitorganisation, der i dag bevæger mere end en halv million mennesker i firmaidrætsforeninger samt gennem events og aktiviteter over hele landet. Siden 1946 har de arbejdet for at styrke rammer og muligheder for bevægelse og motion.

Dansk Firmaidræt arbejder for, at alle skal have et aktivt arbejdsliv fra praktik til pension, og at kolleger i hele landet og eleverne på ungdomsuddannelserne kan dyrke motion – uafhængigt af socioøkonomisk baggrund, erfaring med motion eller branche og arbejdsområde.

Læs mere om Dansk Firmaidræt her

Offentlige selvejende institutioner under Kulturministeriet:

Anti Doping Danmark (ADD) er en uafhængig og selvejende institution under Kulturministeriet. ADD har til formål at bekæmpe brugen af doping og styrke de grundlæggende værdier i både elite- og motionsidrætten gennem forebyggelse og kontrol.

Læs mere om ADD her

Strategi og Rammeaftaler

Rammeaftale 2019-2022 (pdf)

Strategi for Anti Doping Danmark, 2019-2022 (pdf)

Operationelle mål (pdf)

Dansk Trav og Galop Unions (DTGU) formål er at udvikle, styrke og promovere dansk hestevæddeløbssport gennem fordeling af midler til sporten samt at skabe rammerne for en landsdækkende sport med fokus på fællesskaber opbygget omkring heste.

Læs mere om DTGU

Idrættens Analyseinstitut er en uafhængig og selvejende institution under Kulturministeriet.

Idrættens Analyseinstitut (IDAN) har til formål at skabe overblik over aktuel, samfundsorienteret forskning på idræts- og folkeoplysningsområdet. Desuden skal instituttet analysere konsekvenser og perspektiver ved idrætspolitiske initiativer i forhold til idræt og folkeoplysning samt initiere offentlig debat om centrale spørgsmål i forhold til folkeoplysning og dansk og international idrætspolitik.

Læs mere om IDAN her

Rammeaftale


Rammeaftale for 2020-2022 (pdf)

Bilag 1: Strategi og omverdensanalyse (pdf)

Bilag 2: Operationelle mål (pdf)

Lokale og Anlægsfonden (LOA) har til formål at udvikle og støtte byggeri inden for kultur- og fritidsområdet. Endvidere skal Lokale- og Anlægsfonden indsamle, formidle og udvikle viden og erfaringer om opførelse, udbredelse og brug af anlæg, der falder inden for fondens formål, nationalt som internationalt.

Læs mere om LOA her

RAMMEAFTALE

Rammeaftale 2019-2022 (inkl. bilag)

Sport Event Denmark har til formål at tiltrække større internationale idrætsbegivenheder til Danmark, herunder større internationale breddeidrætsbegivenheder.

Læs mere om Sport Event Denmark her

RAMMEAFTALE

Rammeaftale for 2019-2022

 

Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde og skabe de bedst mulige vilkår for dansk eliteidræt og for de enkelte atleter.

Læs mere om Team Danmark her

RAMMEAFTALE

Rammeaftale for 2022-2024

Opdateret 20. december 2022