Mediestøtte til trykte og digitale medier

Produktions- og innovationsstøtte til trykte og digitale medier samt distributionsstøtte til ideelle blade.

Mediestøtte til trykte og digitale medier er reguleret i mediestøtteloven, som trådte i kraft 1. januar 2014. Loven vedrører produktions- og innovationsstøtte til trykte og digitale medier og erstatter den tidligere distributionsstøtte til dagblade og dagbladslignende publikationer. 

Formålet med loven er at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark. 

Derudover ydes der støtte fra Bladpuljen til distribution af visse periodiske blade og tidsskrifter, primært foreningsblade. Bladpuljen blev oprettet i 2004 med det formål at fremme demokratisk debat samt kulturel og samfundsmæssig oplysning.

Det er Medienævnet, som behandler ansøgninger om tilskud og fører tilsyn med tilskudsmodtagerne.

I forbindelse med Medieaftalen for 2019-2023 blev det aftalt, at mediestøtteordningen skal omlægges for at gøre den mere tidssvarende. Det blev på baggrund heraf vedtaget, at internetbaserede nyhedsmedier pr. 1. juli 2019 skal omfattes af nulmomsordningen, der tidligere kun gjaldt for trykte aviser.

Læs mere om internetbaserede nyhedsmedier og nulmomsordningen på Finansministeriets hjemmeside

Støtteordninger

Produktionsstøtte

Produktionsstøtten ydes til nyhedsmediers produktion af redaktionelt indhold. Ordningen består af en hoved- og supplementsordning.

Læs mere om produktionsstøtten på Slots- & Kulturstyrelsens hjemmeside 

Innovationsstøtte

Innovationsstøtten ydes til projekter eller forundersøgelser vedrørende etablering af nye eller udvikling af eksisterende medier.

Læs mere om innovationsstøtten på Slots- & Kulturstyrelsens hjemmeside

Saneringsstøtte

Saneringsstøtten ydes i særlige tilfælde til nyhedsmedier, der er i akutte økonomiske vanskeligheder. Bevillingen fra Medienævnet skal godkendes af EU-Kommissionen.

Læs mere om saneringsstøtten på Slots- & Kulturstyrelsens hjemmeside

Bladpuljen

Bladpuljen ydes til distribution af blade, hvis indhold er af almennyttig eller humanitær karakter eller beskæftiger sig med kultur, undervisning, idræt, miljø og religion.

Læs mere om Bladpuljen på Slots- & Kulturstyrelsens hjemmeside 

Lovgrundlaget

Mediestøtte

Lov om mediestøtteLov nr. 1604 af 26. december 2013

Lov om ændring af lov om mediestøtteLov nr. 472 af 17. maj 2017

Bekendtgørelse om mediestøtteBekendtgørelse nr. 480 af 17. maj 2017 

Bekendtgørelse om forretningsorden for MedienævnetBekendtgørelse nr. 152 af 19. februar 2014

Bladpuljen

Lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifterLov nr. 1214 af 27. december 2003 

Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifterBekendtgørelse nr. 1181 af 02. november 2017