Public service

Public service-virksomheden i Danmark skal sikre, at den danske befolkning får et bredt udbud af programmer og tjenester via fjernsyn, radio, internet og lignende.

Public service-virksomheden udøves af forskellige aktører, så som DR, TV 2 Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheder.

DR’s public service-forpligtelser fremgår af en public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren. Hver af de otte regionale TV 2-stationer har ligeledes indgået en kontrakt med Kulturministeriet, der beskriver deres public service-forpligtelser. 

Tilsvarende er kravene til TV 2 DANMARKs public service-virksomhed at finde i dens public service-tilladelse.

Public Service-puljen

Herudover ydes fra Public service-puljen, som administreres af Det Danske Filminstitut, støtte til ikke-licensfinansierede programforetagender (dvs. andre end DR, de regionale TV 2-virksomheder og ikke-kommercielle lokal-tv-stationer) til produktion af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer samt til produktion af danske public service-tv-programmer, der er målrettet børn og unge. 

I henhold til medieaftalen for 2015-2018 er reglerne for puljen blevet revideret, så der endvidere kan ydes støtte til programmer på on demand-tjenester, målrettet et dansk publikum, under forudsætning af, at de pågældende tv-programmer efterfølgende udsendes på en flow-tv-kanal på samme vilkår, som i øvrigt gælder programmer, hvortil der ydes støtte fra puljen.

I henhold til medieaftalen for 2019-2023 skal reglerne for Public Service-Puljen revideres i efteråret 2019 mhp. ikrafttræden 1. januar 2020. Læs mere i medieaftalen for 2019-2023 her.

Læs mere om Public Service Puljen på Det Danske Filminstituts hjemmeside

Public service-radio

Landsdækkende public service-radio med nyheds-, aktualitets-, kultur- og debatprogrammer er fra 1. november 2011, foruden af DR, også blevet på den fjerde FM-radiokanal, som indtil 1. november 2011 blev anvendt til udsendelse af DR’s radioprogram P2. Der er desuden knyttet særlige indholdskrav om udsendelse af bl.a. daglige nyheder og magasinprogrammer til den såkaldte FM 5-tilladelse. 

Læs mere om ”Anden landsdækkende radio”

Det siger loven

Radio- og fjernsynslovens § 10 udgør rammebetingelserne for udøvelse af public service-programvirksomhed i Danmark og fastlægger en række af de helt centrale begreber inden for public service.

I § 10 står om public service-opgaverne:

"Den samlede public service-virksomhed skal via fjernsyn, radio og internet el. lign. sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Programvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Der skal endvidere lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. Programvirksomheden skal endvidere afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund."