Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU) har til opgave at rådgive og på opfordring afgive indstillinger til Kulturministeriet om forskning og forskningspolitik på idrætsområdet og kulturområdet samt om uddelingen af Forskningspuljen.

KFU følger også udviklingen inden for relevant dansk og international forskning. Som redskab kan KFU afholde konferencer og/eller seminarer om særlige emner, der vedrører forskningen på Kulturministeriets område.

Læs mere om Kulturministeriets Forskningsudvalg på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Læs mere om støtte til forskning

Udvalgets medlemmer

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Johannes Nørgaard Frandsen (formand) Professor emeritus 01.01.2018 31.12.2021 98.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Marianne Holm Pedersen Seniorforsker, Ph.d. 01.05.2018 31.12.2021
Yvonne Shashoua Professor MSO 01.03.2021 28.02.2025
Henrik Marstal Lektor, Ph.d. 01.01.2020 31.12.2024
Klavs Madsen Professor 01.03.2021 28.02.2025
Pascal Madeleine Professor, dr. scient. 01.04.2019 31.12.2022
Gertrud Oelsner Direktør, Ph.d. 01.01.2018 31.12.2021
Iben Fonnesberg-Schmidt (indstillet af Det Frie Forskningsråd) Professor MSO 01.01.2018 31.12.2021
Steen Andersen Arkivar og seniorforsker 01.01.2018 31.12.2021
Opdateret 03. juni 2022