Udgivelser

Hent Kulturministeriets udgivelser

Titel Type Årstal

Seksuelle krænkelser af børn og unge inden for idræt

Kulturministeriet anmodede i foråret 2002 Statens Institut for Folkesundhed om at belyse omfanget og karakteren af seksuelle krænkelser af børn og unge inden for idrætten og dermed tilvejebringe et veldokumenteret grundlag for iværksættelse af yderligere forebyggende initiativer.

Børn, unge og kultur , Idræt

Rapport 2003

Redegørelse vedrørende omdannelse af TV2 / Danmark til aktieselskab

Redegørelsen beskæftiger sig med de økonomiske konsekvenser ved omdannelse af TV 2 DANMARK til statsligt aktieselskab og efterfølgende privatisering.

Kultur- og kunststøtte , Medier

Redegørelse 2003

Udredning om bevaring af kulturarven

Kulturarven er de spor og vidnesbyrd om naturens udvikling, og om menneskelig aktivitet og tænkning, som de manifesterer sig i f.eks. skrift- og billedkultur, i kunstneriske udtryk, i redskaber og i bygninger.

Kulturarv

Udredning 2003

Mangfoldighed og kvalitet - Evaluering af tilskudsordningen for lokal radio & tv

Denne rapport dokumenterer resultaterne af den evaluering af tilskudsordningen vedrørende lokalradio og -tv, som i slutningen af 1999 aftaltes mellem Kulturministeriet og forfatterne.

Kultur- og kunststøtte , Medier

Rapport 2002

Kulturkontakten nr. 1 / 2002

Kulturkontakten nr. 1 / 2002 sætter i en række artikler fokus på samarbejdet melem kultur og erhvervsliv.

Kultursamarbejde og -aftaler

Andre udgivelser 2002

En undersøgelse af krænkelser af børn og unge inden for idræt

Regeringens Børneudvalg besluttede i 1999, at der skal ydes en forstærket indsats mod seksuelt misbrug af børn. Det omhandlede en forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn i familien, nærmiljøet, institutionerne, skolerne og sports- og fritidslivet samt via internettet og andre medier.

Børn, unge og kultur , Idræt

Rapport 2002

Interaktive kulturprodukter som fokusområde

Hensigten med det danske formandskabs initiativ omkring interaktive kulturprodukter er at drøfte med medlemslandene og Kommissionen, om der bør iværksættes en styrket fællesskabsindsats for at fremme den interaktive kulturproduktion i Europa.

Kultursamarbejde og -aftaler

Rapport 2002

Kulturpengene 2002

Projektet, Kvinder på toppen, handler om kvinder og frivilligt lederskab inden for idrætten. Projektet skal dokumentere og analysere årsagerne til kvindernes underrepræsentation blandt idrættens frivillige ledere.

Idræt

Rapport 2005

Kvalitet, klarhed og konkurrence

Projektet, Kvinder på toppen, handler om kvinder og frivilligt lederskab inden for idrætten. Projektet skal dokumentere og analysere årsagerne til kvindernes underrepræsentation blandt idrættens frivillige ledere.

Idræt

Rapport 2005

Phonofile Danmark

Dette er rapporten om resultaterne af fase 2 af projektet Phonofile Danmark, en opbygningsfase 2, der har haft til opgave at undersøge mulighederne for at etablere en digital distribution af national musik i Danmark

Kultur , Medier , Ophavsret

Rapport 2002
Opdateret 03. februar 2021