Udgivelser

Hent Kulturministeriets udgivelser

Titel Type Årstal

Sammenhæng, synergi og samarbejde

Publikationen indeholder handlingsplanen for den internationale kulturudveksling formuleret af Det Internationale Kulturpanel.

Børn, unge og kultur , Kultursamarbejde og -aftaler

Strategi 2013

Udredning om de videregående uddannelser på scenekunstområdet

Anbefalinger fra udvalg nedsat af Kulturministeriet i 2012 til at udarbejde forslag til det scenekunstneriske uddannelsesområde.

Børn, unge og kultur , Kultur- og kunststøtte , Uddannelse og folkeoplysning

Udredning 2013

Værdier på spil

Publikationen indeholder Værdikommissionens bidrag til sikring af åben og bred folkelig debat om positive værdier i det danske samfund.

Kultur

Rapport 2013

Dopingkontrol i motions- og fitnesscentre

En tværministeriel arbejdsgruppe, nedsat af Kulturministeriet, kommer i denne rapport med anbefalinger til dopingkontrol i motions- og fitnesscentre.

Idræt

Rapport 2012

Reach out inspirationskatalog

Dette inspirationskatalog indeholder konkrete redskaber til at komme igang med brugerinddragelse i kulturlivet.

Kultur

Inspirationskatalog 2012

Danskernes digitale bibliotek

Rapporten præsenterer udfordringer og muligheder i folkebibliotekernes arbejde med digitale platforme.

Kultursamarbejde og -aftaler , Uddannelse og folkeoplysning

Rapport 2012

Danskernes kulturvaner 2012

Danskernes Kulturvaner 2012 er syvende i rækken af årlige publikationer, der giver et overblik over danskernes kulturvaner det forudgående år.

Kultur

Bog 2012

Internationalisering ved de kunstneriske og kulturelle uddannelser

Publikationen indeholder et overblik over, hvordan internationalisering har påvirket de kunstneriske og kulturelle uddannelser.

Børn, unge og kultur , Uddannelse og folkeoplysning

Rapport 2012

Idræt i udsatte boligområder

Rapporten indeholder resultaterne af en undersøgelse af idræt for socialt udsatte gruppe og i udsatte boligområder samt de deraf afledte forslag til, hvordan mulighederne for at dyrke idræt kan forbedres for disse grupper og i de nævnte boligområder.

Idræt

Rapport 2012

Én musikscene - Mange genrer: Udspil til musikhandlingsplan 2012-15

Publikationen formulerer Kulturministeriets handlingsplan for musik i kulturlivet i nær og fjern fremtid.

Kultur

Udspil 2012
Opdateret 03. februar 2021