Udgivelser

Hent Kulturministeriets udgivelser

Titel Type Årstal

Konkurrencesamspillet mellem aviser og magasiner

Rapporten præsenterer resultaterne af en undersøgelse af det konkurrencemæssige sammenspil mellem aviser og magasiner både på tryk og digitalt.

Medier

Undersøgelse 2020

National Strategy for Esports

With this strategy the government wants to support the spread of esports – both as an activity in healthy environments and communities and as a driving force for growth and more workplaces in the economy.

Børn, unge og kultur , Idræt

Andre udgivelser 2019

Bidrag til diskussion om museumsloven

Diskussionsoplæg vedrørende revision af museumsloven. Til brug for Museumskonferencen på Nationalmuseet 6. februar 1995.

Kultursamarbejde og -aftaler

Publikation 1995 2020

Danmark i Norden

Program for det danske formandskab for Nordisk Ministerråd 1995.

Børn, unge og kultur , Kultursamarbejde og -aftaler , Medier

Andre udgivelser 1995 2020

National strategi for esport

Publikationen præsenterer en strategi udviklet i samarbejde mellem Kulturministeriet og Erhvervsministeriet for at understøtte esportens udbredelse i Danmark.

Idræt

Strategi 2019

Kommissorium - National strategi for esport

Publikationen indeholder kommissorium for det af Kulturministeriet og Erhvervsministeriet nedsatte esportspanel, der skal understøtte esportens udbredelse i Danmark.

Idræt

Strategi 2019

Mandate - National strategy for esports

The following publication contains the mandate for the esports panel created by The Ministry of Culture and The Ministry of Industry, Business and Financial Affairs.

Idræt

Strategi 2019

Rapport om international idrætspolitik

Rapporten præsenterer beslutningen om at nedsætte en arbejdsgruppe om international idrætspolitik. Arbejdsgruppen skal kortlægge danske indsatser, der arbejder med dansk idræts integritet internationalt.

Idræt

Rapport 2018

Musikhandlingsplan 2019-2022

Handlingsplanen præsenterer Kulturministeriets indsatser på det danske musikområde i perioden 2019-2022.

Kultur

Publikation 2018

Evaluering af breddeidrætsinitiativet - rapporten

Evaluering af det treårige breddeidrætsinitiativ "Idræt For Alle" (IFA) og langtidseffekterne af BRIK.

Idræt

Rapport 2017
Opdateret 03. februar 2021