Udgivelser

Hent Kulturministeriets udgivelser

Titel Type Årstal

Konkurrencesamspillet mellem aviser og magasiner

Rapporten præsenterer resultaterne af en undersøgelse af det konkurrencemæssige sammenspil mellem aviser og magasiner både på tryk og digitalt.

Medier

Undersøgelse 2020

National Strategy for Esports

With this strategy the government wants to support the spread of esports – both as an activity in healthy environments and communities and as a driving force for growth and more workplaces in the economy.

Børn, unge og kultur , Idræt

Andre udgivelser 2019

National strategi for esport

Publikationen præsenterer en strategi udviklet i samarbejde mellem Kulturministeriet og Erhvervsministeriet for at understøtte esportens udbredelse i Danmark.

Idræt

Strategi 2019

Kommissorium - National strategi for esport

Publikationen indeholder kommissorium for det af Kulturministeriet og Erhvervsministeriet nedsatte esportspanel, der skal understøtte esportens udbredelse i Danmark.

Idræt

Strategi 2019

Mandate - National strategy for esports

The following publication contains the mandate for the esports panel created by The Ministry of Culture and The Ministry of Industry, Business and Financial Affairs.

Idræt

Strategi 2019

Rapport om international idrætspolitik

Rapporten præsenterer beslutningen om at nedsætte en arbejdsgruppe om international idrætspolitik. Arbejdsgruppen skal kortlægge danske indsatser, der arbejder med dansk idræts integritet internationalt.

Idræt

Rapport 2018

Musikhandlingsplan 2019-2022

Handlingsplanen præsenterer Kulturministeriets indsatser på det danske musikområde i perioden 2019-2022.

Kultur

Publikation 2018

Evaluering af breddeidrætsinitiativet - rapporten

Evaluering af det treårige breddeidrætsinitiativ "Idræt For Alle" (IFA) og langtidseffekterne af BRIK.

Idræt

Rapport 2017

Det Internationale Kulturpanels strategi 2017-2020

Formulering af strategien for 2017-2020 for Det Internationale Kulturpanel, der har til formål at udvikle dansk kunst og kultur i mødet med andre kulturer.

Kultur

Rapport 2017

Antennerne Ude - Sammenfatning

Antennerne Ude er et borgerinddragende initiativ iværksat af kulturminister Mette Bock i foråret 2017, hvor mediebrugere landet over fra den 22. maj til 28. september 2017 har fået mulighed for at ytre deres ønsker til fremtidens danske medieindhold.

Medier

Undersøgelse 2017
Opdateret 03. februar 2021