Udgivelser

Hent Kulturministeriets udgivelser

Titel Type Årstal

Midtvejsrapport i udredningsarbejdet om fremtidens museumslandskab

Midtvejsrapporten indeholder del af en udredning om fremtidens museumslandskab.

Kultur

Rapport 2010

Styrket internationalisering af dansk kulturliv

Formuleret strategi om et kunststøttesystem, der kan styrke internationalisering af dansk kulturliv.

Kultur- og kunststøtte , Kultursamarbejde og -aftaler

Strategi 2010

Scenekunst i Danmark - Veje til udvikling

Vision for scenekunstområdet - muligheder og udfordringer, der kan løses og udvikles de næste år.

Kultur

Rapport 2010

The sport for all committee

The committee received a mandate to analyze the significance of these current features of development in recreational sports and to provide proposals for promoting participation in sports among the general population on the background of this analysis.

Idræt

Rapport 2009

Digitalisering af kulturarven

I forlængelse af den mediepolitiske aftale for 2007-10 blev der i oktober 2006 nedsat et udvalg om digitalisering af kulturarven.

Kultur , Kulturarv

Rapport 2009

Faktuel redegørelse om teatersituationen

Redegørelse for teatersituationen i perioden 2005-2008.

Kultur

Publikation 2009

Forskningsstrategi for Kulturministeriets område

Forskningsstrategien er udformet for at styrke forskningen på kulturområdet nationalt og internationalt.

Kultur

Strategi 2009

Idræt for alle - Konklusioner og forslag

Breddeidrætsudvalgets rapport analyserer de aktuelle udfordringer for dansk breddeidræt - og kommer med 42 konkrete forslag til forbedringer på området.

Børn, unge og kultur , Idræt

Rapport 2009

Komparativ analyse af eliteidrætsindsatsen i udvalgte lande

Rambøll har for Kulturministeriet udarbejdet analysen med kortlægning af eliteidrætsindsatsen i flere lande.

Idræt

Analyse 2009

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet

I marts 2008 lancerede regeringen en handlingsplan for en styrket indsats mod piratkopiering. Som opfølgning herpå iværksatte Kulturministeriet i maj 2008 en møderække om håndhævelse af ophavsrettigheder på internettet. Rapporten fra denne møderække blev den 26. juni oversendt til Folketingets Kulturudvalg.

Medier , Ophavsret

Rapport 2009
Opdateret 03. februar 2021