Udvalget vedrørende lokal radio og tv - årsberetning for 1997

Udvalget vedr. Lokal Radio og TV nedsættes for fire år ad gangen af kulturministeren i henhold til loven om radio- og fjernsynsvirksomhed. 

Udgiver:
Kulturministeriet

Publiceret:
1998

Type:
Beretning

Det nuværende udvalg blev nedsat pr. 1. april 1994 og består af:

Landsdommer H.H. Brydensholt (formand)
Seminarielærer Brita Foged
Vicekontorchef cand.jur. Vibeke Gamst
Afdelingsleder Bjarne D. Nielsen
Redaktionschef Thomas Petersen
I udvalgets møder deltager afdelingsingeniør Jarl Risum, Telestyrelsen, som tilforordnet.

Udvalget vedrørende lokal radio og tv - årsberetning for 1997 (pdf)

Opdateret 13. april 2021