Team Danmarks finansieringsbehov

Det overordnede formål med undersøgelsen er at udarbejde et beslutningsgrundlag for en fastsættelse af de fremtidige ressourcetildelinger til Team Danmark.

Udgiver:
Kulturministeriet

Publiceret:
1997

Type:
Rapport

Fastlæggelsen af disse ressourcetildelinger vanskeliggøres imidlertid af, at eliteidrætten synes at være fanget i en udgiftsspiral, som indebærer, at eliteidrættens finansieringsbehov til stadighed stiger. Derfor er der ingen fast målestok for finansieringsbehovet. De offentlige ressourcetildelinger til eliteidrætten må derfor tage udgangspunkt i eliteidrætspolitiske værdier, målsætninger og ambitioner. I forlængelse heraf afhænger ressourcetildelingen af et politisk valg mellem uændrede eller øgede ressourcetildelinger.

Team Danmarks finansieringsbehov (pdf)

Opdateret 13. april 2021