Undersøgelse af teaterabonnementsordningen

Kulturministeriet iværksatte i foråret 1997 en gallupundersøgelse af befolkningens holdninger og teatervaner i relation til teaterabonnementsordningen. Ministeriet ville bl.a. undersøge befolkningens kendskab til ordningen og betydningen af det offentliges tilskud for teatervanerne i dagens Danmark.

Udgiver:
Kulturministeriet

Publiceret:
1997

Type:
Undersøgelse

Opdateret 21. januar 2022