Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed

Puljen til kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) skal anvendes til at styrke indsatsen inden for området på de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, og puljen er i år på 7,5 mio. kroner.

Ansøgningsfrist:
Den 1. december 2023

Kulturministeren har nedsat et udvalg for kunstnerisk udviklingsvirksomhed, som har til formål at indstille projekter til at modtage midler fra puljen til kunstnerisk udviklingsvirksomhed. 

DER KAN SØGES OM STØTTE TIL:

  • KUV-projekter
  • Projektmodning

Hvilke krav der stilles til ansøger, bilag, budget m.m. varierer til en vis grad efter kategori.

FOR MERE INFORMATION:

For spørgsmål vedr. ansøgningernes indhold og eventuel forhåndsvurdering henvises til forskningsledelsen på den institution, underviseren er tilknyttet. 

For information vedr. institutionernes forskningsansvarlige, se https://caki.dk/kuv/

CAKI - Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation koordinerer den kommende ansøgningsrunde til KUV-puljen. 

For formelle spørgsmål vedr. ansøgninger henvises til Pernille Skov i CAKI: pernille@remove-this.caki.dk

For mere information, se caki.dk/kuv 


Ansøgning, afrapportering mv.

Læs retningslinjer og hent ansøgningsskema:

Se oversigt over tilsagn fra Kulturministeriets pulje til Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed:

Tildelinger 2018

Tildelinger 2017

Tildelinger 2016

Hent afrapporteringsskema og læs evaluering af puljen:

Hent afrapporteringsskema 2020 (word)

Læs evaluering af puljen (2015)

Bilag til evaluering

Udvalget består af:

Ole Lutzow Holm
Formand, professor, Göteborg Universitet, Högskolan för scen och musik
Læs CV på Göteborg Universitet

Frederik Tygstrup
Professor, viceinstitutleder ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet 
Læs CV på København Universitet

Cecilia Roos
Vicerektor for kunstnärlig forskning og professor ved Dans- och cirkushögskolan under Stockholm University of The Arts
Læs CV på Stockholm University of The Arts

Cecilie Semec
Hovedlærer i foto på Den Norske Filmskole og stipendiat i det norske KUV- stipendieprogram
Læs CV på Højskolen i Lillehammer

Opdateret 01. februar 2024