Betænkning om billedkunst

Betænkningen om billedkunst peger på det grundlæggende problem, at omsætningen på billedkunstmarkedet er for lille i forhold antallet af professionelle kunstnere.

Udgiver:
Kulturministeriet

Publiceret:
1998

Type:
Betænkning

Betænkningens forslag skal derfor ses i det lys, at der ad forskellige veje bør søges skabt en forøget omsætning af billedkunsten. 

Betænkning om billedkunst (pdf)

Opdateret 13. april 2021