Bibliotekspengene

Bibliotekspengene er en rapport udarbejdet af Arbejdsgruppen vedrørende Lov om Biblioteksafgift, som har haft til opgave at gennemgå den gældende lov om biblioteksafgift, der går tilbage til 1991.

Udgiver:
Kulturministeriet

Publiceret:
1998

Type:
Rapport

Formålet har været at undersøge, om loven fungerer efter sit formål, og at overveje, om der er behov for justeringer. Rapporten indgår i forberedelsen af en revision af loven, som skal ske i folketingssamlingen 1998-99.

Bibliotekspengene (pdf)

Opdateret 13. april 2021