Evaluering af handlingsplanen for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark

Evalueringen, som er gennemført af Deloitte for Kulturministeriet, viser, at handlingsplanen, der trådte i kraft i 2008, har bidraget til at øge antallet, størrelsen og arrangørernes oplevede kvalitet af de internationale idrætsbegivenheder i Danmark.

Udgiver:
Kulturministeriet

Publiceret:
2011

Type:
Rapport

Evalueringen viser også, at den største effekt på Danmarks muligheder for tiltrækning af store idrætsbegivenheder kommer fra Sport Event Denmarks økonomiske støtte og faglige rådgivning samt fra Elitefacilitetsudvalgets etableringstilskud. Endelig rummer evalueringen en række anbefalinger til det videre arbejde med at trække store idrætsbegivenheder til Danmark.

Evaluering af handlingsplanen for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark (pdf)

Opdateret 23. marts 2021