Fysisk aktivitet og læring

En dialog mellem Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning (KIF) og idrættens organisationer fødte tanken om en konsensuskonference, der om muligt endegyldigt kunne fastslå om der er en klar sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring.

Udgiver:
Kunststyrelsen

Publiceret:
2011

Type:
Publikation

Det er et spørgsmål der med varierende styrke har været diskuteret de senere årtier både i folkeskolekredse, i idrættens verden, i forskningen og blandt politikere. Ideen blev omsat til virkelighed i et samarbejde mellem udvalget og repræsentanter for idrættens organisationer, og professor Jens Bangsbo, lektor Per Jørgensen og professor Else Trangbæk forestod den endelige tilrettelæggelse og koordinering.

Konsensuskonferencen blev afholdt den 25.-27. oktober 2011 og samlede godt en snes forskere fra Skandinavien samt repræsentanter fra idrættens organisationer.

Fysisk aktivitet og læring (pdf)

Opdateret 23. marts 2021