Kunstnerisk udviklingsvirksomhed

Rapporten indeholder udredning om vidensgrundlaget på de videregående kunstneriske uddannelser.

Udgiver:
Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi, Kulturministeriet 

Publiceret:
2012

Type:
Inspirationskatalog

De kunstneriske uddannelsesinstitutioner er andet og mere end uddannelsesinstitutioner.

De er også kunst- og kulturinstitutioner, der danner ramme om skabelse af kunstværker, udførelse af kunstnerisk udviklingsvirksomhed, forskning og forskellige former for formidlingsvirksomhed, herunder overlevering af kulturbærende fag og traditioner. Derfor spiller de kunstneriske uddannelsesinstitutioner og den viden og erkendelse, der opbygges her, en vigtig rolle i kunst- og kulturlivet, både på internationalt, nationalt og lokalt niveau. De kunstneriske uddannelser hviler på et videns- og erkendelsesgrundlag, der dels består af kunstfaglig praksis og forskning, dels – hvilket er unikt for disse uddannelser – også består af kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Selvom institutionerne i dag har en stor kunstnerisk videns- og erkendelsesproduktion, der udvikles med afsæt i kunstnerisk udviklingsvirksomhed er store dele af denne aktivitet ikke dokumenteret selvstændigt.

Ud over at imødekomme de krav, der stilles til kunstnerisk udviklingsvirksomhed i forbindelse med akkrediteringen af uddannelserne, kan en klarere definition og en bedre dokumentationspraksis for aktiviteten sikre, at Danmark fortsat er på omgangshøjde med den internationale udvikling på dette område. Både nationalt og internationalt er der fokus på kunstnerisk udviklingsvirksomhed (artistic research) som en væsentlig faktor i de kunstneriske uddannelsers vidensgrundlag – sammen med forskning og viden fra faglig praksis. Kunstnerisk udviklingsvirksomhed er dermed uundværlig i den proces, der foregår i udviklingen af den moderne, højere kunstuddannelses identitet.

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (pdf)

Opdateret 18. februar 2021