National strategi for esport

Publikationen præsenterer en strategi udviklet i samarbejde mellem Kulturministeriet og Erhvervsministeriet for at understøtte esportens udbredelse i Danmark.

Udgiver:
Kulturministeriet og Erhvervsministeriet 

Publiceret:
2019

Type:
Strategi

Erhvervsministeriet og Kulturministeriet samarbejder om en national strategi for at understøtte esportsens udbredelse i Danmark. 
Som første initiativ nedsættes et esportspanel med aktører fra esporten til at komme med anbefalinger til området. 

National strategi for esport (pdf)

Opdateret 25. februar 2022