Kommissorium - National strategi for esport

Publikationen indeholder kommissorium for det af Kulturministeriet og Erhvervsministeriet nedsatte esportspanel, der skal understøtte esportens udbredelse i Danmark.

Udgiver:
Kulturministeriet og Erhvervsministeriet 

Publiceret:
2019

Type:
Strategi

I april 2019 besluttede Erhvervsministeriet og Kulturministeriet at nedsætte et panel af aktører fra esportens verden til at sikre dens forankring i Danmark. Kommissoriet formulerer panelets formål, opgaver, økonomi, organisering og proces. 

Kommissorium - National strategi for esport (pdf)

Opdateret 03. februar 2021