Redegørelse om reglerne for børneattester

Den tidligere regering nedsatte den 15. december 2010 en tværministeriel arbejdsgruppe, som har haft til opgave at afdække, hvorledes der kan fastlægges en hensigtsmæssig grænsedragning for den personkreds og institutionskreds, der skal indhentes børneattester på.

Udgiver:
Kulturministeriet

Publiceret:
2011

Type:
Redegørelse 

Folketinget vedtog i 2005 lov om indhentelse af børneattester m.v., som gør det obligatorisk at indhente børneattester i en række situationer. Reglerne om indhentelse af børneattester favner bredt. De dækker både kommunale nyansættelser af pædagoger i daginstitutioner, rejseselskabets ansættelse af børneguider og beskæftigelsen af den frivillige træner i den lokale fodboldklub m.v. Regeringen vil sikre, at reglerne også fremadrettet indeholder den rette balance, så vi beskytter børn og unge uden at kvæle det frivillige engagement i foreningerne m.v. i administrative byrder.

Redegørelse om reglerne for børneattester (pdf)

Redegørelse om reglerne for børneattester - bilag 1 (pdf)

Redegørelse om reglerne for børneattester - bilag 2 (pdf)

Opdateret 23. marts 2021