Teaterundersøgelse: Formidlingsordningen

Teaterudvalget afgav sin rapport ”Scenekunst i Danmark – veje til udvikling” i april 2010. I rapporten blev det bl.a. foreslået at nedlægge den såkaldte formidlingsordning.

Udgiver:
Kulturministeriet

Publiceret:
2011

Type:
Rapport

Formidlingsordningen er også kaldet billetkøbsordningen, og i stedet indføre en udviklingspulje administreret af Statens Kunstråds Scenekunstudvalg med henblik på fremme af bl.a. kunstnerisk udviklingsarbejde, tiltrækning af nye publikumsgrupper og internationalt teatersamarbejde.

Eftersom det i Teaterudvalgets rapport ”Scenekunst i Danmark – veje til udvikling” blev foreslået at nedlægge formidlingsordningen og i stedet indføre en udviklingspulje administreret af Statens Kunstråds Scenekunstudvalg, har det i undersøgelsen af formidlingsordningen været centralt at få indblik i, hvilke mulige konsekvenser der vil være af en nedlæggelse af ordningen. Som følge deraf har det været undersøgt, hvordan ordningen konkret bruges på teatrene, hvilke publikumsgrupper der anvender de rabatter, som ordningen indebærer, og hvordan ordningen påvirker og spiller sammen med teatrets repertoireplanlægning og publikums- og udviklingsarbejde generelt.

Endvidere har det været undersøgt, hvorledes ordningen fungerer administrativt, samt om der er overlap og fare for kassetænkning i forhold til andre tilskudsordninger. I forlængelse heraf har det været undersøgt, hvordan man eventuelt på anden vis kunne understøtte teatrenes publikumsarbejde, og hvilke virkninger der vil være ved en omlægning af midlerne til henholdsvis udviklingsstøtte og driftsstøtte. For at kunne vurdere om formidlingsordningen er tidssvarende, er det endvidere relevant at se på sagen fra publikumssiden.

Teaterundersøgelse: Formidlingsordningen (pdf)

Opdateret 23. marts 2021