Teaterundersøgelse: Internationale aktiviteter

Hensigten med undersøgelsen af internationale aktiviteter i dansk scenekunst har været at tilvejebringe et bredt og nuanceret billede af det internationale samarbejde i dansk scenekunst.

Udgiver:
Kulturministeriet

Publiceret:
2011

Type:
Rapport

Teaterudvalget afgav sin rapport ”Scenekunst i Danmark – veje til udvikling” i april 2010. I rapporten blev det bl.a. foreslået at styrke internationale aktiviteter af dansk scenekunst ved bl.a. at etablere en højtprofileret og kunstnerisk stærk international festival i København samt gennem øget dansk tilstedeværelse på internationale scenekunstfestivaler.

Som opfølgning på teaterudvalgets rapport aftalte kulturministeren den 6. oktober 2010 med kulturordførerne fra alle partier med undtagelse af Enhedslisten, at der skulle foretages undersøgelser på følgende fire områder:

  • Formidlingsordningen (billetkøbsordningen)
  • Internationale aktiviteter i dansk scenekunst
  • Turnéteater i Danmark
  • Københavns Teater

Det har endvidere været hensigten at få et indblik i, hvilke barrierer der opleves for yderligere internationale aktiviteter, samt at få et billede af, hvordan staten bedst understøtter denne.

Teaterundersøgelse: Internationale aktiviteter (pdf)

Opdateret 23. marts 2021