Udgivelser

Hent Kulturministeriets udgivelser

Titel Type Årstal

Regionale filmfonde

På Folketingets opfordring om at skabe rammerne for etablering af regionale filmfonde, nedsatte Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet i maj 2001 en task force for regionale filmfonde.

Medier

Rapport 2001

DAB-sendemuligheder til lokalradio formål

Det er blevet politisk besluttet at indføre DAB (Digital Audio Broadcasting) på permanent basis i Danmark

Medier

Rapport 2001

Det gode kulturmøde

Arbejdet med disse pjecer om gode kulturmøder tog udgangspunkt i, at der rundt omkring i Danmarks lokalsamfund findes mange erfaringer med at skabe givende møder mellem såkaldt "nye" og "gamle" danskere. Erfaringer, som fortjener at blive samlet og offentliggjort.

Børn, unge og kultur , Kultur

Andre udgivelser 2001

Eliteidræt i Danmark

I juni 1999 nedsatte kulturministeren en arbejdsgruppe med følgende kommissorium: Med det formål at fremme dansk eliteidræts udvikling på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde, blev Team Danmark oprettet som en selvejende institution i forbindelse med vedtagelsen af lov om eliteidrættens fremme i 1984.

Idræt

Rapport 2001

Konvergens i netværkssamfundet

Adgang til Internettet via pc, tv, mobiltelefonen - og måske køleskabet. Film, der vises på tv-skærmen men sendes via Internettet; nyheder, der kommer når du har lyst og er målrettet netop dine interesser.

Idræt

Redegørelse 2001

Kultur til bredbånd

Danmark som verdens bedste IT-nation handler ikke kun om isenkram, men også om menneskelig udfoldelse og udvikling.

Medier

Handlingsplan 2001

Kulturens forskning 2001-2004

Spændingsfeltet mellem kulturbevarelse og kulturudvikling er en vigtig del af Kulturministeriets sjæl. Her mødes fortid og fremtid, her brydes gammelt og nyt, hjemligt og fremmed.

Kulturarv , Uddannelse og folkeoplysning

Handlingsplan 2001

Kulturpengene 2001

Kulturpengene 2001 fortæller om de samlede offentlige udgifter, der i 2001 er afsat til kulturelle formål. Tallene omfatter pengene på finansloven, tipsmidlerne og licensindtægterne. Hertil kommer kommuners og amtskommuners forventede udgifter til kultur.

Kultur- og kunststøtte , Ministeren , Om Kulturministeriet

Andre udgivelser 2001

Musikarbejdsmarkedet

Undersøgelse af musikarbejdsmarkedets behov for konservatorieuddannede kandidater samt kandidaternes behov for efteruddannelse.

Kultur , Uddannelse og folkeoplysning

Rapport 2001

Støtte 2001/2002

Kulturstøtteordninger 2001/2002 fortæller om Kulturministeriets tilskudsordninger og var gældende for perioden frem til 1. april 2002.

Kultur- og kunststøtte

Andre udgivelser 2001
Opdateret 03. februar 2021