Udgivelser

Hent Kulturministeriets udgivelser

Titel Type Årstal

Kulturpengene 2008

Kulturpengene 2008 udgives af Kulturministeriet og rummer de samlede budgetterede offentlige udgifter, der i 2008 er afsat til kulturelle formål i Danmark.

Kultur

Rapport 2009

Undersøgelse af Kunstrådet

Undersøgelsen ser på, hvordan loven og intentionerne bag den er blevet indfriet i det første Kunstråds periode.

Kultur , Kultursamarbejde og -aftaler

Rapport 2008

Reach Out!

Formålet med dette inspirationskatalog er at vise, hvordan forskellige kulturinstitutioner og kulturaktører har valgt at opsøge nye brugergrupper og skabe nye former for oplevelser for brugerne gennem inddragelse og/ eller indsamling af viden om brugerne.

Kultursamarbejde og -aftaler

Inspirationskatalog 2008

Nye toner

Kulturministeriets musikhandlingsplan 2008-2011 Nye Toner tager for alvor fat i grundlaget for den musikalske fødekæde og tilfører den musikalske udvikling 84 mio. kr. over de kommende fire år.

Børn, unge og kultur , Kultur , Uddannelse og folkeoplysning

Handlingsplan 2008

Inviting the world of sports - Masterplan for sportsåret 2009

Formålet med masterplanen er at beskrive, hvordan Sportsåret 2009 kan være med til at styrke Danmarks brand internationalt gennem en koordineret kommunikations- og markedsføringsindsats.

Idræt

Rapport 2008

Et kulturpolitisk arbejdsprogram

Der har tegnet sig nogle klare spor i det kulturpolitiske landskab siden 2001. Dette arbejdsprogram vil følge op på disse spor og pege frem i tiden.

Kultur

Andre udgivelser 2008

En opsamling på Kulturministeriets udviklingspulje Børn og unge i bevægelse

Børn fortjener at have bedre mulighed for at dyrke idræt i deres nærmiljø og på de tidspunkter på dagen, hvor det passer dem.

Børn, unge og kultur , Idræt

Rapport 2008

Kulturkontrakten nr. 2 / 2007

Tema: Arkitektur - Danmark tur/retur I juniudgaven af Kulturkontakten sætter vi fokus på arkitektur – både på danske arkitekters arbejde i udlandet og på udenlandske arkitekters projekter her i landet. Hvad er hemmeligheden bag danske arkitekters enorme succes i udlandet, og hvad betyder det, at udenlandske arkitekter i disse år nærmest invaderer Danmark? Vi har talt med tegnestuer, rådgivende ingeniørfirmaer og branchens organisationer.

Børn, unge og kultur , Kultur , Kulturarv

Andre udgivelser 2007

Kulturkontrakten nr. 1 / 2007

I martsudgaven af Kulturkontakten sætter vi fokus på fænomenet talent. Både talenter og talentspejdere inden for musik, tøjdesign, elitesport og arkitektur svarer på, hvad talent er for en størrelse, og hvad der skal til, for at talentet blomstrer og foldes ud.

Børn, unge og kultur , Kultur , Kulturarv , Medier , Uddannelse og folkeoplysning

Andre udgivelser 2007

Ophavsret i forbindelse med digitalisering af kulturarven

I oktober 2006 nedsatte Kulturministeriet en arbejdsgruppe om digitalisering af kulturarven. Arbejdsgruppen har udarbejdet forskellige forslag til digitalisering af udvalgte, prioriterede dele af kulturarven.

Kulturarv , Medier

Rapport 2007
Opdateret 03. februar 2021