TV 2 DANMARK A/S

TV 2 DANMARK A/S er en statsejet public service-institution.

TV 2 var oprindeligt en selvejende institution, som blev etableret ved lov i 1986. Udsendelsesvirksomheden startede den 1. oktober 1988. Formålet var at skabe et alternativ til DR’s fjernsynsvirksomhed – dvs. en ny public service-tv-station.

Ved lov om TV 2 DANMARK A/S blev den landsdækkende del af TV 2 i 2003 omdannet til et aktieselskab. Selskabet, som ejes 100 % af den danske stat, har til formål på et forretningsmæssigt grundlag at drive medievirksomhed og anden hermed beslægtet eller relateret virksomhed. Selskabet skal endvidere i henhold til tilladelse udstedt af kulturministeren drive public service-programvirksomhed på hovedkanalen TV 2.

Programudbuddet på hovedkanalen skal omfatte nyhedsformidling, sport, oplysning, kunst og underholdning.

TV 2 DANMARK A/S har ikke modtaget licens siden juni 2004 og har derefter alene finansieret sin drift med reklameindtægter og indtægter fra sine nichekanaler. TV 2 DANMARK A/S har fra 1. januar 2012 desuden haft adgang til at opkræve abonnementsbetaling for sin hovedkanal, TV 2.

Selskabet TV 2 DANMARK A/S driver kanalerne:

  • Hovedkanalen TV 2 (en fuldskala-public service-kanal med et varieret udbud af programmer til alle)
  • TV 2 News (en specialiseret kanal med fokus på nyhedsprogrammer)
  • TV 2 Charlie (en specialiseret kanal med fokus på programmer til det modne publikum)
  • TV 2 Zulu (en specialiseret kanal med fokus på programmer til unge)
  • TV 2 Fri (en specialiseret fritidskanal med programmer om alle temaer under hus, have og hobby)
  • TV 2 Sport (en specialiseret kanal, der udelukkende viser sport)
  • TV 2 Sport X (en specialiseret kanal med fokus på internationale sportsbegivenheder)

Selskabets virksomhed er ud over den generelle selskabslovgivning reguleret i en særskilt bekendtgørelse om TV 2/DANMARK A/S’ programvirksomhed, i selskabets vedtægter samt i public service-tilladelsen. Den nuværende tilladelse er gældende til den 31. december 2023 og vedrører alene hovedkanalen TV 2, da det kun er denne af selskabets kanaler, der er pålagt public service-forpligtelser. Hent tilladelsen i boksen til højre her på siden.

Læs mere om TV 2/DANMARK A/S på deres hjemmeside